Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2014

Catheriineme
Reposted frombrejkontrough brejkontrough vianadzienie nadzienie
Catheriineme
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa vianadzienie nadzienie
Catheriineme
7242 e217
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamarysia marysia

October 14 2014

Catheriineme
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianadzienie nadzienie
Catheriineme
Od urodzenia żywiłam przeświadczenie, że muszę być idealna pod każdym względem, ponieważ w głębi duszy w każdej dziedzinie czułam się jak kompletne zero.
Reposted frompassionative passionative vianadzienie nadzienie
Catheriineme
Mówię o miłości - wyszeptała. - Kiedy kogoś kochasz, czujesz coś tutaj - dodała, kładąc dłoń na sercu Uriego. - Tak mocno, że wydaje ci się, że nie możesz oddychać. Tak intensywnie, że pragniesz zawsze być z tą osobą i nigdy więcej nie chcesz się z nią rozstać.
— Laura Gallego Garcia: "Tam, gdzie śpiewają drzewa"
Reposted frompensieve pensieve vianadzienie nadzienie
Catheriineme

Chcę być dziewczyną, która zmieniła wszystko. Dziewczyną, która ma znaczenie. 

dziewczyną która dała Ci historię do opowiadania. Dziewczyną, która zmieniła wszystkie inne w Twoich oczach. Tą.


— Dżej.
Reposted frombitchcraft bitchcraft viaimportant important
Catheriineme
3143 aa8b
Reposted fromkarmacoma karmacoma via1996 1996
Catheriineme
- Jak myślisz, co się z tobą dzieje?
- Za mocno wszystko odczuwam. To się dzieje.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieuciekaj nieuciekaj
Catheriineme
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
7520 6e8d 500
Reposted fromunco unco viaOnly2you Only2you

October 05 2014

Catheriineme
Catheriineme
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakiks kiks
Catheriineme
6321 173f
Reposted fromxoxou xoxou viakiks kiks

September 29 2014

7489 8603 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamajku majku
Catheriineme
4677 dc41
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viamajku majku
Catheriineme
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainherownway inherownway

September 02 2014

Catheriineme
Reposted fromstrangespecters strangespecters vialajla lajla
Catheriineme
3392 683f
Reposted fromimradioactive imradioactive vialajla lajla
Catheriineme
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl